До уваги всіх роботодавців!

Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП України) – це основний документ, що регулює трудові відносини всіх працівників. Згідно зі статтею 21,  п.6 статті 24 КЗпП фізичні особи-підприємці з найманими працівниками повинні укладати трудові договори у письмовій формі. Трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації чи фізичною особою-підприємцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену даною угодою відповідно до внутрішнього трудового розпорядку, а  власник підприємства, установи, організації чи фізична особа-підприємець зобов’язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю. За вимогами дотримання норм трудового законодавства у відносинах з найманими працівниками роботодавець, зокрема фізична особа-підприємець зобов’язаний: роз'яснити працівникові його права і обов'язки, проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та режимом роботи, визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами, проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони, за табелями використання робочого часу вести достовірний облік виконуваної працівниками роботи, забезпечити бухгалтерський облік витрат на оплату праці, дотримуватись інших вимог нормативно-правових актів трудового законодавства. Роботодавець при укладенні трудового договору зобов'язаний повідомити працівнику всі умови оплати праці, розмір заробітної плати, порядок і терміни її виплати. Слід зауважити, що роботодавець повинен бути зацікавлений в оформленні трудових відносин, тому що використання «тіньової» зайнятості для роботодавця призводить до позбавлення права вимагати виконання роботи належним чином, підпорядкування найманого працівника внутрішньому трудовому розпорядку, режиму роботи, можливості покласти на працівника матеріальну відповідальність, тощо.         Важливою проблемою в районі залишається наявність тіньової зайнятості, коли громадяни виконують трудові роботи без укладення трудового договору. Непоодинокими є випадки коли з працівниками,  які виконують роботу з визначеної професії, спеціальності чи посади відповідної кваліфікації та у відповідності до встановленого режиму роботи, укладаються не трудові договори, а договори цивільно-правового характеру на виконання робіт та послуг.

До уваги всіх суб'єктів господарювання! За статтею 24 Кодексу законів про працю України  забороняється допуск працівника до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття на роботу працівника в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Статтею 265 КЗпП України встановлено, що посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю,  у випадках допущення працівника до роботи без укладення трудового договору, а також у разі оформлення працівника на неповний робочий час при фактичному виконанні роботи за повний робочий час та виплати зарплати без нарахування та сплати єдиного соціального внеску  несуть відповідальність у вигляді  штрафу у 30-кратному розмірі  мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого виявлено порушення. Слід зауважити, що укладення договорів цивільно-правового характеру при трудових відносинах є допуском працівника до роботи без укладення трудового договору. 

Впродовж січня-вересня 2018року проводились превентивні заходи (роз’яснювальна робота) спільно інспекторами праці Управління Держпраці у Чернівецькій області, спрямовані на поліпшення стану додержання законодавства про працю, легалізацію зайнятості населення та виплати заробітної плати, сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, прибуткового податку з доходів фізичних осіб та інших обов’язкових платежів.

   

 

Спеціаліст І категорії

з питань праці

Вижницької міської ради                                  Осташек В.С.