Внесення зміни до рішення сімнадцятої сесії Вижницької міської ради

 

У К Р А Ї Н А

ЧЕРНІВЕЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ВИЖНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИЖНИЦЬКОГО РАЙОНУ

___    СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

                                    РІШЕННЯ №                   ПРОЕКТ

 

________________ 2018 року                                                    м. Вижниця

 

Про внесення зміни до рішення

сімнадцятої сесії Вижницької міської ради

VIII скликання від 18.04.2018 року

№ 76-17/18 «Про Програму розвитку

туристичної галузі

Вижницької міської територіальної громади

на 2018-2020 роки»

 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2008 року № 1088-р «Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів»,

міська  рада  ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Програми розвитку туристичної галузі Вижницької міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням сімнадцятої сесії Вижницької міської ради VIII скликання від 18.04.2018 року №76-17/18, доповнивши розділ І. «Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури» пунктом 17 наступного змісту: «17.  «Проведення робіт по ремонту свердловини №32 в м. Вижниця, вул. Н. Яремчука, 99, Вижницького району Чернівецької області» в сумі 153,0 тис. грн. (сто п’ятдесят три тисячі гривень.»

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету і фінансів, соціально-економічного розвитку територіальної громади (Акришора О. П.).

 

Міський голова                                                                            О. Г. Чепіль

 

Виконавець:

 

В. о. начальника відділу економіки,

підприємництва та промисловості,

інвестицій, туризму та

міжнародних відносин                                                    Г. В. Мацюк                          

 

1.    Напрями діяльності та заходи з реалізації

Програми розвитку туристичної галузі Вижницької міської територіальної громади на 2018 – 2020 роки

з/п

Назва напряму

діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

 

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн)

Очікуваний результат

Всього

І етап

 

2018

2019

2020

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Розділ 1.   Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури

17.

Розвиток туристичної інфраструктури

Проведення робіт по ремонту свердловини №32 в м. Вижниця, вул.. Н. Яремчука, 99, Вижницького району Чернівецької області

2018

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту та розвитку інфраструктури

Місцевий бюджет

153,0

     153,0

-

-

Розвиток бальнеологічного туризму в громаді

ВСЬОГО КОШТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ: 1162,0 тис. грн.

  1162,0

       516,0

      423,0

    223,0